НА ДАНІЙ СТОРІНЦІ ПОДАНО БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК КНИГ, У ЯКИХ МІСТИТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕЛО НАДИБИ. 

1. Гошко Ю. Г. Народна архітектура Українських Карпат XV – XX ст. / Гошко Ю. Г., Кіщук Т. П., Могитич І. Р., Федака П. М. - Київ : Наукова думка, 1987. - С. 227, 228.

 

2. Григорій Самбірчик // Силует рідного міста: на перетині історії і культури / упоряд. Михайло Миколайович Яремків. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – С. 9.

 

3. Драґан М. Українські деревляні церкви: генеза і розвій форм // Збірки Національного музею у Львові. - Львів : [б. в.], 1937. – Ч. 1. – С. 47, 57, 73, 75.

 

4.  Кріль М. Старосамбірщина: історія і культура : [монографія] / Михайло Кріль. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2009. – C. 132, 234, 263, 278, 344, 366, 368, 382, 386, 407, 412, 427, 430, 435, 458.

 

 

5. Погром в Україні, 1972–1979 / упор., довідники і передмова Роман Купчинський. – [Б. м.]: Сучасність, 1980. – C. 245.

 

6. Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія / Василь Слободян. – Львів : [б.в.], 1998. – С. 618.

 

7. Українська Галицька Армія : у 40-річчя її участи у визвольних змаганнях в 1918–1920 рр.: (матеріяли до історії), Т. ІІ. – Вінніпеґ: [б. в.], 1960. – С. 51,   52, 63.

 

8. Чайковський А. Чорні рядки. Мої спомини за час від 1 листопада 1918 р. до 13 травня 1919 р. / Андрій Чайковський // Андрій Чайковський. Спогади, листи, дослідження, в 3 т. = Andriy Chaikovskyi. Memoirs. Letters. Studies, іn   3 vols / Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Наукова фундація Андрія Чайковського ; редкол. : Якимович Б. З. [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2002. - Т. 1. - С. 207-273. - Про Надиби: с. 215.

 

9. Худаш М. Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М. Л. Худаш,
М. О. Демчук. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 133–135.

 

10. Popłatek J. Błagosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa Jezusowego: życie męczeństwo kult / Jan Popłatek. - Kraków : Nakładem wydawnictwa Apostolstwa modlitwy, 1936. - S. 17, 269, 270.

 

Поплятек Я. Благословенний Анджей Бобола Товариство Ісусове: життя - мучеництво - культ / Ян Поплятек. - Краків : Накладом видавництва Апостольства молитви, 1936. - С. 17, 269, 270.